Iglesia de Cristo en Ciricito

Predicador: Nilo Wong  +507 6516-6008
Colaboradores: Rigoberto Rodriguez  +507 6797-9
Horario de reunión:
Domingo 10:00 a.m. – 12:00 m.d.